Styrelseprotokoll

Här kan du läsa styrelsens senaste protokoll (Finns justerat hos kårens ordförande)