Avdelningar

Vi bedriver verksamhet för scouter i åldrarna 6 till 18 år. Därefter får man fortsätta som roverscout eller ledare. Vi har delat upp verksamheten enligt Svenska scoutförbundets riktlinjer.

 

Familjescouter 6-7 år
Spårarscouter 8-9 år
Upptäckarscouter 10-11 år
Äventyrarscouter 12-14 år
Utmanarscouter 15-18 år
Roverscouter 19-25 år

 

Terminsprogram hittar du under respektive avdelning